Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Fikret Mečkić Savezni Instruktor 061-176-855
Mustafa Omanović Savezni Instruktor 061-771-638
Džafer Lužić Savezni Instruktor 061-261-860
Senad Huskanović Savezni Instruktor 061-754-574
Jasmin Hodžić Savezni Instruktor 061-438-733
Senad Hadžimejlić Savezni Instruktor 062-746-407