Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Muharem Zec 22.12.1997. Kantonalni sudija 061-376-303
Mirza Šabić 30.04.1997. Kantonalni sudija 062-361-491
Sanel Alihodžić 31.12.1987. Savezni sudija 062-613-538
Elman Čolak 22.11.1982. Kantonalni sudija 061-605-241
Mirza Delić 14.06.1997. Kantonalni sudija 060-308-3506
Armin Mulabdić 14.05.1986. Kantonalni sudija 062-131-276
Jasmin Kovačević 27.12.1994. Kantonalni sudija 066-495-624
Benjamin Hekić 29.05.1997. Kantonalni sudija 060-310-3475
Kenan Bekrić 31.07.1991. Kantonalni sudija 061-835-159
Mirza Pehadžić 17.05.1995. Kantonalni sudija 062-132-339