Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Berislav Komšo Savezni Instruktor
Osman Bačinović Savezni Instruktor 061-992-167
Adnan Alispahić Savezni Instruktor 061-788-927
Mehmedalija Sinanović Savezni Instruktor
Džafer Lužić Savezni Instruktor 061-261-860