Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Muamer Bureković Savezni Instruktor 062-992-438
Marko Bilić Savezni Instruktor 061-143-914
Mustafa Omanović Savezni Instruktor 061-771-638
Amir Mamela Savezni Instruktor 061-791-550
Senad Huskanović Savezni Instruktor 061-754-574
Senad Hadžimejlić Savezni Instruktor 062-746-407
Sabrija Topalović 16.05.1983. Savezni sudija 061-431-437
Mirza Demir 26.01.1984. Savezni sudija 061707697