Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Zikrija Pašalić Savezni Instruktor 061-143-853
Amir Mamela Savezni Instruktor 061-791-550
Berislav Komšo Savezni Instruktor
Osman Bačinović Savezni Instruktor 061-992-167
Mehmedalija Sinanović Savezni Instruktor
Akif Limo Savezni Instruktor