Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Emir Delić 07.02.1989. Savezni sudija 062-561-020
Sahib Smriko 22.09.1984. Savezni sudija 061-816-394
Ismet Ibrahimkadić 25.04.1989. Savezni sudija 061-431-222
Sabrija Topalović 16.05.1983. Savezni sudija 061-431-437