Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Mehmedalija Sinanović Savezni Instruktor
Džafer Lužić Savezni Instruktor 061-261-860
Slavko Šimunović
Azmir Salčinović Savezni Instruktor
Akif Limo Savezni Instruktor
Senad Huskanović Savezni Instruktor 061-754-574
Jasmin Hodžić Savezni Instruktor 061-438-733
Senad Hadžimejlić Savezni Instruktor 062-746-407
Osman Dervišević 061-785-900
Sanel Alihodžić 31.12.1987. Savezni sudija 062-613-538