Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Muamer Bureković Savezni Instruktor 062-992-438
Muhamed Osmić Savezni Instruktor 061-153-887
Marko Bilić Savezni Instruktor 061-143-914
Mustafa Omanović Savezni Instruktor 061-771-638
Amir Mamela Savezni Instruktor 061-791-550
Osman Bačinović Savezni Instruktor 061-992-167
Adnan Alispahić Savezni Instruktor 061-788-927