Amna Šišić

Telefon: 062-380-303

Godište: 01.05.1995.

Kategorija člana: Kantonalni sudija