Mediha Imširović

Telefon: 062/010-744

Godište: 05.04.2003.

Kategorija člana: Kantonalni sudija