SASTANAK

Plenarni sastanak UNSIZDK će se održati u petak 28.09.2018.godine sa početkom u 18:30 h u sali NSZDK.Obavezno prisustvo sudija sa svih lista koji su naravno u mogućnosti da prisustvuju!!!