SASTANAK

Plenarni sastanak UNSIZDK će se održati u petak, 12.10.2018.godine sa početkom u 18:00 h u sali NSZDK. Obavezno prisustvo sudija sa svih lista koji su naravno u mogućnosti da prisustvuju.