SASTANAK

Dana 05.04.2019. godine u 18:30 će se održati plenarni sastanak u prostorijama NSZDK. Sastanak je obavezan za sve sudije jer će se na istom dijeliti nove trenerke udruženja.