SASTANAK

Dana 24.05.2019. godine u 18:00h u prostorijama NSZDK će se održati edukativni sastanak članova UNSIZDK. Na sastanku će se obraditi tema sa UEFA-dvd 2018.