SASTANAK

Dana 27.09.2019. godine u 18,00 sati u sali nogometnog saveza takmičarski organ Nogometnog saveza Zeničko – dobojskog kantona organizuje edukativni sastanak službenih lica Kantonalne lige. Na sastanku će biti izvršena analiza takmičenja i obavljanje službene dužnosti u dosadašnjem takmičenju jesenjeg dijela takmičarske 2019/2020. Cilj sastanka je nastavak edukacije službenih lica, izmjene, dopune i primjena PNI kroz video prezentacije snimaka sa utakmica.

Prisustvo sastanku je obavezno za sva službena lica koja su angažovana na listi kantonalne lige NSZDK.

Službena lica sa ostalih liga su obavezna da prisustvuju sastanku od 18:30.