SASTANAK

Dana 21.08.2020. godine u 18:30 u prostorijama NSZDK će se održati edukativni sastanak članova UNSIZDK. Na sastanku će se obraditi tema iz PNI sa UEFA-dvd 2020-1. Nošenje maske je obavezno za sve prisutne.