SASTANAK

Dana 25.09.2020. godine u 18:30 u prostorijama NSZDK će se održati edukativni sastanak članova UNSIZDK. Tema sastanka je analiza utakmica sa Kantonalne lige. Shodno tome, sve sudije sa liste Kantonalne lige su obavezne prisustvovati.