SEMINAR

Seminar Kantonalne i Omladinske lige ZDK će biti održan 15.03.2020. godine. O planu i programu seminara ćete biti blagovremeno obaviješteni.