SKUPŠTINA

Dana 27.03.2019. godine održana je izvještajna skupština Udruženja nogometnih sudija i instruktora  ZDK. Dnevni red koji je usvojen na sjednici je bio sljedeći:

  1. Izbor radnih tijela u skupštini
  2. Usvajanje zapisnika sa izvještajne skupštine UNSIZDK, održane 16.03.2018. godine
  3. Izvještaj o radu Udruženja za 2018.godinu i plan za 2019.godinu, i izvještaj o finansijskom poslovanju Udruženja u 2018. godini i plan prihoda i rashoda za 2019.godine.
  4. Ostala pitanja

Na sjednici je prisustvovalo 17 delegata. Od prisutnih je bio i počasni predsjednik Hišam Islambegović.