Ime i Prezime Godište Kategorija Br. Telefona
Muhamed Osmić Savezni Instruktor 061-153-887
Mustafa Omanović Savezni Instruktor 061-771-638
Jasmin Hodžić Savezni Instruktor 061-438-733