Udruženje nogometnih sudija i instruktora ZDK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija.

Osnovni uslov je, da kandidat nije mlađi od 16 godina niti stariji od 28 godina, izuzev ako je kandidat bivši profesionalni igrač fudbala da nije stariji od  30 godina.

Kandidat za sudiju mora biti primjernog vladanja, postojanih etičkih, moralno-sportskih karakternih osobina, disciplinovan, hrabar i pravičan.

Zainteresovani kandidati su dužni dostaviti slijedeće dokumente:

  • Popunjenu prijavu koja se nalazi na dnu teksta
  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • CIPS prijavu o mjestu boravka
  • Uvjerenje o državljanstvu

Rok za podnošenje prijava do 03.06.2024. godine.

Za sve dodatne informacije se možete obratiti na broj mob. 062/273-853 (Ajdin Baručija) za regiju Zenica, Kakanj, Visoko, Breza i 061/993-595 (Tarik Mulasmajić) za regiju Tešanj, Jelah, Maglaj, Zavidovići.

PRIJAVA

IZJAVA