Udruženje nogometnih sudija i instruktora ZDK u cilju omasovljavanja i podmlađivanja vlastitog sudijskog kadra raspisuje javni oglas za prijem novih sudija.

Osnovni uslov za prijem novih kandidata je taj da ne mogu biti mlađi od 16 niti stariji od 26 godina.

Zainteresovani kandidati/kandidatkinje su obavezni ispuniti obrazac o ličnim podacima te dostaviti sljedeće dokumente:

  • Izvod iz matične knjige rođenih
  • Uvjerenje o školskoj spremi
  • CIPS
  • Ljekarsko uvjerenje

Troškovi seminara i edukacije su besplatni.

Rok za podnošenje prijava je 10.08.2021. godine.

Lični karton 2021