Semin Mamela

Telefon: 062-162-622

Godište: 19.02.1989.

Kategorija člana: Savezni sudija