Semir Balić

Telefon: 061453-560

Godište: 25.07.1989.

Kategorija člana: Entitetski sudija