Telefon: 062/328-265

Godište: 28.08.1997.

Kategorija člana: Kantonalni sudija