Abdullah Jašarević

Telefon: 062/388-494

Godište: 28.01.2005.

Kategorija člana: Kantonalni sudija