Adis Aljukić

Telefon: 062-010-160

Godište: 24.02.1995.

Kategorija člana: Kantonalni sudija