Ahmed Smolo

Telefon: 062-018-099

Godište: 14.12.2000.

Kategorija člana: Kantonalni sudija