Albin Omerović

Telefon: 062/276-240

Godište: 25.01.1994.

Kategorija člana: Kantonalni sudija