Aldin Sofić

Telefon: 062-289-465

Godište: 14.12.1993.

Kategorija člana: Savezni sudija