Amar Nezić

Telefon: 060/338-0678

Godište: 31.01.2002.

Kategorija člana: Kantonalni sudija