Amir Sinanović

Telefon: 061-046-140

Godište: 23.10.1997.

Kategorija člana: Entitetski sudija