Anes Dedić

Telefon: 061-846-771

Godište: 11.11.1995.

Kategorija člana: Savezni sudija