Armin Nuhija

Telefon: 060/343-0544

Godište: 22.09.1993.

Kategorija člana: Kantonalni sudija