Asif Durmić

Telefon: 062/932-611

Godište: 06.03.1996.

Kategorija člana: Kantonalni sudija