Azmir Salčinović

Telefon: 061/299-026

Godište: 08.08.1975.

Kategorija člana: Savezni Instruktor