Džejlana Babić

Telefon: 061/659-797

Godište: 13.08.2004.

Kategorija člana: Kantonalni sudija