Dženis Livnjak

Telefon: 062/484-940

Godište: 22.03.2003.

Kategorija člana: Kantonalni sudija