Elvedin Smajić

Telefon: 061/049-924

Godište: 03.11.1998.

Kategorija člana: Kantonalni sudija