Emin Tarahija

Telefon: 062/071-622

Godište: 31.03.2004.

Kategorija člana: Kantonalni sudija