Emina Pašalić

Telefon: 062-385-957

Godište: 31.12.1997.

Kategorija člana: Entitetski sudija