Fikret Mečkić

Telefon: 061-176-855

Godište: 15.07.1960.

Kategorija člana: Savezni Instruktor