Ilma Durmo

Telefon: 062-144-192

Godište: 07.11.2001.

Kategorija člana: Kantonalni sudija