Kristijan Jukić

Telefon: 063/789-983

Godište: 23.10.1994.

Kategorija člana: Kantonalni sudija