Mirza Šabić

Telefon: 062-361-491

Godište: 30.04.1997.

Kategorija člana: Kantonalni sudija