Nejra Halać

Telefon: 064-445-9917

Godište: 03.08.1999.

Kategorija člana: Kantonalni sudija