Osmo Nuhanović

Telefon: 062/886-658

Godište: 21.12.1994.

Kategorija člana: Kantonalni sudija