Samid Grabus

Telefon: 062/012-880

Godište: 28.05.1998.

Kategorija člana: Sudija pripravnik