Samir Purić

Telefon: 061/381-310

Godište: 24.07.1995.

Kategorija člana: Kantonalni sudija