Samir Sinanović

Telefon: 062/188-387

Godište: 10.02.1994.

Kategorija člana: Kantonalna sudija