Tarik Velić

Telefon: 062/983-052

Godište: 18.10.1996.

Kategorija člana: Kantonalni sudija